Sandikli belediyesi hizmetleri


Sandikli belediyesi hizmetleri


Benzinlik Akaryakıt ve Lpg İstasyonları İçin İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı

1.Dilekçe ve Başvuru Beyannamesi
2.İşyeri Açılacak olan yere ait tapu
3.İşyeri açılacak olan yere ait yapı kullanma izin belgesi
4.Açılacak olan işyeri kira ise kira sözleşmesi
5.İşyeri açacak kişinin ilgili oda kaydı, vergi dairesi kayıt belgesi vergi levhası dernek odasına kayıtlı olduğuna dair belge.ŞŞirket ise ticaret odasına kayıt belgesi ve ana sözleşmesinden bir suret.
6.İşyeri açacak kişinin nüfus cüzdan fotokopisi ve nüfus dairesinden onaylı ikametgah belgesi
7.Açılacak olan iş yerinin ilgili belediyeye borçsuzluk belgesi.
8.İşyeri açacak şirket ise ticari sicil gazetesi fotokopisi
9.İşyeri Açacak şirket ise imza sirküsü
10.Bayilik Sözleşmesi
11.TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
12.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kütahya Bölge Müdürlüğünden işletme Belgesi
13.Noter onaylı mesul müdürlük sözleşmesi(makine mühendisi)
14.Zorunlu işyeri sigortası
15.İstasyondaki bulunan tankların kapasite bilgileri
16.Vaziyet planı
17.Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğünden görüş

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 GÜN


Kaplıca Konaklama

1.Nüfus Cüzdanı
2.Kişisel Bilgi veya Aile Bilgi Formu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 DakikaKaplıca Sağlık Hizmetleri

1.Üniversite veya Devlet Hastanelerinden Alınmış Heyet Raporu
2.Sağlık karnesi(sevkli)

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 DakikaMezbahane Hayvan Kesimi

1.Hayvan Pasaportu
2.Menşee
3.Veteriner Sağlık Raporu (dışarıdan geliyorsa)

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 12 SAAT

Menşee Verilmesi

Menşee Verilmesi
1.Hayvan Pasaportu
2.Kulak Küpe Numarası

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Reçete Tanzimi

1.Anemnez

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika


Kurban Kesim Hizmeti

1.Kesim Ücret Makbuzu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 24 SAAT

Cenaze Defin

1.Doktor raporu

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 SAAT

Nikah İşlemleri

1.5 adet Vesikalık fotoğraf
2.Kimlik fotokopileri
3.Devlet Hastanesi Kan Testi ve sağlık raporu
4.Nüfus kayıt Örnekleri
5.Belediye Nikah Harcı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 1 GÜN


Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 Sayılı Kanun)

1.Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı,
2.Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3.Mal Müdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı Yazısı,
4.Tapu sicil Müdürlüğünden Alınan Taşınmaz Mal Kaydı Yazısı,
5.Muhtarlıktan Alınan Fakirlik Belgesi,
6.Belediyeden Alınan Emlak Kaydı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 30 GÜN

Emlak Beyan Verilmesi

1.Dilekçe,
2.Tapu Fotokopisi varsa Yapı Kullanım İzin Belgesi
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.Beyan Formu
5.Taşınmaz üzerinde yapı varsa Deprem Sigorta Poliçesi

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 10 Dakika

Su Aboneliği

1.Dilekçe,
2.Yapı Kullanım İzin Belgesi Veya İnşaat Ruhsatı,
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Tapu Fotokopisi,
5.Deprem Sigorta Poliçesi,
6.Su Sayacı

Hizmetin tamamlanma süresi (en geç): 2 SAAT

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri: Yazı İşleri Müdürlüğü

İsim: Muhammed Keleş
Unvan: Yazı İşleri Müdürü
Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: yaziisleri @ sandikli.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri: Başkanlık Makamı
İsim: Mustafa ÇÖL
Unvan: Belediye Başkanı
Adres: Sandıklı Belediye Başkanlığı
Tel: 0 272 512 50 05
Faks: 0 272 512 61 12
E-Posta: baskan @ sandikli.bel.tr

Kaynak: Sandikli Belediyesi Web Sitesi

Okunma Sayisi: 147