Sandıklı Adı Nereden Gelir

Sandıklı Adı Nereden Gelir

Tarihi ve büyüklerimizden duyduğumuz bazı rivayetler şöyledir:
Birincisi ilçenin coğrafi durumu itibariyle düz bir ovada, etrafı dağlarla çevrili ve kısmen çukur bir sahada kurulmuş olduğundan, bu durumun sandık manzarası göstermesinden dolayı SANDIKLI denildiği yolundadır.
İkincisi ise Hititler Sandıklı’ya SAMUKA adını vermişlerdi. O dilde bu kelimenin anlamı SANDUK olarak anılırmış. Sonradan İonların istilasına uğramış Samuka' da Mukaddes Sandık manasına gelen APAMİYAKİVATOS ismini almış.
Üçüncü rivayette ise Sandıklı, Selçuklu komutanlarında Emir Sanduk Bey tarafından 1072 yılında fethedildiği için Emir Sanduk’tan dolayı SANDIKLI denilmiştir.

Kaynak : Sandikli Haber

Okunma Sayisi: 245